Tjänster

 

Search Integration arbetar i en digital värld med att hjälpa företag utveckla sina webbplatser och sitt agerande på den sociala webben. Målsättningen är att bygga deras varumärken, skapa engagerande innehåll som kan driva kvalitativ trafik från sökmotorer och andra digitala nätverk samt hjälpa dem mäta, utvärdera och analysera detta för att hela tiden förbättra deras närvaro.

Vi arbetar främst med komplexa företag/organisationer och hjälper dem säkerställa att deras ofta mycket omfattande webbplatser får en kvalitativ trafik från såväl sökmotorer som sociala kanaler. Att mäta, följa upp och utvärdera all trafik och all aktivitet på en webbplats är centralt i vårt erbjudande och en nödvändighet för att veta att rätt insats görs med rätt fokus.

Utbildning och handledning/kravställning samt revidering av uppdragsgivarens egna arbete med sin webbnärvaro är en mycket viktig del i vårt arbete. Ingen webbplats kan leva utan att de absolut största insatserna med att fylla den med innehåll och agerande i sociala kanaler görs av företagets egna anställda. För att detta ska bidra så effektivt som möjligt krävs kunskap och förståelse hos alla som arbetar med företagets digitala närvaro.

Google Analytics

Kort om några av våra olika kompetenser:

Digital strategi
Vi fokuserar på att integrera den digitala strategin med övriga marknadsplanen, online och offline. Många företag arbetar idag med sin digitala närvaro som primär kanal. Andra gör stora satsningar offline som genererar intresse online och måste därför manifesteras digitalt för att fånga upp spinnoff effekter från till exempel reklamkampanjer i breda medier. Viktigt för oss är att basera den digitala strategin på insikter och data om hur slutkonsumenten agerar och var de befinner sig.

En prioriterad del av vårt strategiarbete handlar om att göra nulägesanalys, utvärdera konkurrens och sätta benchmarks. När den digitala strategin är satt bryts den ned i en taktisk plan som visar på vilka steg som måste genomföras för att det övergripande målen ska uppfyllas. Att sätta mål är alltid avgörande för att kunna utvärdera hur framgångsrik satsningen har varit.

Webbanalys
Att mäta sina marknadsaktiviteter och arbeta med webbanalys innebär att företag kan få facit på vad som fungerar på webbplatsen och vad som kan förbättras. Genom webbanalys kan man få svar på frågor som: Var är mina besökare innan de kommer till min webbplats och vilka av sidorna på webbplatsen bidrar mest till försäljning? Det är kunskap som innebär ett enormt försprång när företaget ska utveckla sin digitala närvaro.

I fokus ligger användarnas upplevelse och med Google Analytics som verktyg följer vi deras resa, från hur de hittar fram till webbplatsen och vidare in på sajten för att bedöma om den gör sitt jobb. Vi hjälper till att utvärdera affärsdata för att bättre kunna beräkna ROI. Målet ska vara att fortlöpande utveckla och göra upplevelsen bättre för besökarna, vilket i förlängningen leder till nöjdare kunder och fler konverteringar. Webbanalys ska kort sagt leda till insikter som man kan använda för att anpassa sitt erbjudande och bedöma olika marknadsinsatser.

Sökmarknadsföring
Vi arbetar med strategi/analys, kravställning, utbildning, rådgivning och revision för att säkerställa framgångsrika resultat. Vårt övergripande mål är att leverera effektivitet långt bortom branschens standardiserade lösningar som lovar mycket och håller alldeles för lite. Alla våra uppdrag utgår ifrån kundens situation och skräddarsys efter deras förutsättningar, behov och resurser. Syftet är alltid att driva en kvalitativ trafik som konverterar enligt dina målsättningar. Att mäta och följa upp vad som sker när besökaren landar från sökmotorn på din webbplats är centralt och mycket viktigare än att stirra sig blind på en enskild placering på ett specifikt sökord.

PPC och sponsrade länkar (Google AdWords)
Search Integration erfarna experter analyserar kampanjens förutsättningar genom att kartlägga konkurrens, ekonomiska aspekter, potential osv. Vi ansvarar därefter för att kampanjen är online, att budgetar efterlevs och att investeringarna är maximalt kostnadseffektiva. I arbetet inkluderas ständig bevakning, löpande optimering, budgivning, justering av ad copy samt rapportering av kampanjens effekter.

 

För att få veta mer om vad vi gör och hur vi kan hjälpa er, kontakta Christofer Brugge på 070-749 84 88 eller christofer@search-integration.com