Digital Knowledge Day
Search Integration
Digital Knowledge Day Talare/föreläsare Anmälan/boka Programmet I pauserna DKD 2012
#dkd13 på Twitter

Digital Knowledge Day 2013 från Hotell Rival i Stockholm

Olle Ahnve adresserar de strategiska aspekterna av ett företags onlinenärvaro och både inspirerar samt ger tydliga råd för hur företag skall kunna översätta sin marknadsstrategi online till att verkligen få genomslag ända ner på taktisk nivå. Han ugår från sina erfarenheter från sin roll som globalt ansvarig för Ericssons digitala strategier, pratar om hur digital kommunikation kan hjälpa till att bryta "silostänket".

 

Karin Zingmark - Viasat och deras resa ut på den sociala webben. Genom att tydligt koppla sociala mediesatsningar till verksamhetsmålen för respektive avdelning har Viasat integrerat dialog på nätet i det dagliga arbetet för många medarbetare samt decentraliserat ansvaret för kommunikation till den som står närmast produkten. Att genomföra denna sociala resa ställer rejält stora krav på ett företags organisation - att ta steget att släppa på kontrollen och fullt ut lita på sin produkt och sina medarbetare. Satsningen kräver tålamod samt mängder av mod, passion och engagemang från både ledare och medarbetare.

 

Christofer Brugge - Ska vi kunna göra ett bra jobb så måste ledningen lita på oss. Vad är en bra onlinenärvaro? Den frågan kan säkert många svara på och de flesta kommer ha med punkter som; tydlig strategi, användarvänlighet, sökmotoroptimering, bra design, konvertering, social närvaro och mätbarhet utifrån tydliga KPI:er. Men varför är det så svårt att genomföra? För om sanningen ska fram så är det extremt få företag där ute som lever upp till detta. Christofer visar på några av de fallgropar som finns och delar med sig av sin erfarenhet av hur man kan tackla de svårigheter som kan uppstå.

 

Fredrik Hallberg - End of marketing - as we know it. Sociala medier har blivit populära redskap i marknadsföringen och många företag eftersträvar många fans och högt engagemang. Tyvärr går denna ambition stick i stäv med marknadskrafterna då de flesta konsumenter inte är speciellt intresserade av varumärken. Ofta sker insatserna i sociala medier dessutom på bekostnad av andra insatser, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Fredrik Hallberg berättar om relationsmediernas begränsningar och varför en helhetssyn gällande marknadskommunikationen är nödvändig.

 

Search Integrations grundare Sara Andersson tillsammans med kunden Tina Johansson från Oatly visar både upp den digitala resan som Jedwards genomfört samt att det krävs två för tango. Kund och konsult.

 

Ingrid Nauclér - Kundinsikter, nyckeln till framgångsrik tjänstedesign. Alltför ofta används kundinsikter i första hand för kravställning och design av tjänster i en viss kanal. Det finns ofta en tendens att dela upp verksamheten i olika kanaler och det saknas en samordnad strategi för hur en tjänst ska fungera och upplevas. Ingrid Nauclér berättar om hur målgruppsstudier över situationer och kontaktytor skapar grund för långsiktig innovation och tjänsteutveckling. Ingrid kommer att visa på metoder och verktyg för att omvandla dina kunders behov och drivkrafter till framgångsrik tjänstedesign.

 

Deeped Niclas Strandh och Sarah Larsson Bernhardt - Varför gjorde de på detta viset? Deeped och Sarah tar sig an den svåra konsten att tycka. I en våldsam fart och med skamlösa hyllningar och bitande kritik lyfter de fram 5-6 aktuella kampanjer eller närvaro från företag på sociala webben. Varför gjorde de på detta viset? Vad kan vi lära oss? Vad blev effekten av det? Kommer vi se mer av det? Eller borde någon få sparken? Högt tempo och med glimten i ögat spanar de på det senaste året på sociala medier.

 

För att knyta ihop dagen höll Olle Ahnve i en paneldiskussion som knöt tillbaka till hans presentation på morgonen, men som även tog upp vad andra talare under dagen berört. Panelen bestod av en grupp med varierande bakgrund som deltar i ett öppet samtal från scen som gör att besökarna får fler vinklar och frågeställningar besvarade. I panelen satt: Patrick Kampmann - Creative Director på Volontaire. Katarina Kolb - Reklamchef på Liseberg. Malin Ströman - produktägare på SVT Interaktiv Barn. Erik Yström - Communications Manager PR & Digital på Sony Mobile i Norden.

 

Keynote: Tracy Green - Digital is now a vital part of the DNA of every organisation. The opportunity to improve services, engage with audiences and save money is on offer but there are pitfalls too. Ensuring your digital presence is integrated, coherent and joined up can be a challenge for big organisations which tend to be fragmented, disparate and lacking digital governance. The key to success is focussed on the cultural and organisational changes needed to put digital at the forefront of everything we do . Having been at the heart of this digital transformation in two big public organisations Tracy Green looks at the impact this can have, the challenges for organisations driving the change and the potential benefits that can deliver. Tracy Green is the Head of Online Services in the UK Parliament where she leads on digital strategy at the heart of UK democracy.

 

Joakim Jardenberg leder en frågesession och samtalar med Tracy Green utifrån sina erfarenheter från bl.a. att han i slutet av februari var Fredrik Reinfeldts digitalt sakkunnige vid Nordic Future Forum 2013 i Riga.